Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z e. polonistycznej i e. matematycznej kl. I (poniedziałek 12:50 – 13:35 s. 3) - prowadząca  Kozłowska Gabriela
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z e. polonistycznej kl. II i III (poniedziałek 12:50 - 13:35 s. 4) - prowadząca DagmaraWasielewska Dagmara
  • zajęcia logopedyczne kl. „0” – III (wtorek 8:00 - 9:15 s. 3 ; czwartek  8:00 - 8:45, s. 3) – prowadząca Anna Karnowska
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego i matematyki w kl. IV - V  (piątek 8:00 - 8:45, s. 5) w kl. VI (czwartek 8:00- 8:45) prowadząca Kołtonowska Dorota
  • kółko taneczne kl. I – VI (czwartek 8:00 – 8:45 s. 13) – prowadząca Małgorzata 
  • kółko sportowe kl. III - IV (wtorek 12:50 - 13:35 Orlik lub s. 13) kl. V – VII (środa 14:40 – 15:25 boisko Orlik lub s. 13) – prowadzący Celina Schiller