Harmonogram spotkań z rodzicami

  • 6 września 2018 r. – zebranie rodziców - 15:00
  • 4 października 2018 r. – „drzwi otwarte” – rozmowy indywidualne 15:00 - 16:00
  • listopada 2018 r. - „drzwi otwarte” – rozmowy indywidualne 15:00 - 16:00
  • grudnia 2018 r. – zebranie rodziców 15:00
  • stycznia 2019 r. – zebranie rodziców 15:00
  • 7 marca 2019 r. - zebranie rodziców 15:00