Harmonogram spotkań z rodzicami

  • 3 września 2020r. – spotkanie z panią dyrektor Gabrielą Kozłowską oraz z wychowawcami klas - 15:30
  • 1 października 2020r. – „drzwi otwarte” – rozmowy indywidualne 15:00 - 16:00
  • 5 listopada 2020r. - „drzwi otwarte” – rozmowy indywidualne 15:00 - 16:00
  • 3 grudnia 2020r. – 
  •    stycznia 2021r. – 
  • 4 lutego 2021r.  -  
  • 4 marca 2021r.  - 
  •  1 kwietnia 2021r. - 
  • 6 maja 2021r. -