Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lińsku w roku szkolnym 2020/2021

  • przewodniczący - Kacper Piekarski
  • wiceprzewodniczący – Filip Chabowski
  • członek - Grzegorz Marach 
  • członek - Anita Moller

Opiekun SU –  Leszek Tryc