Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lińsku:

  • przewodnicząc – Paulina Zielińska
  • z-ca przewodniczącego – Anna Kożuch
  • członek - Nikodem Rydzkowski
  • członek - Artur Belt

Opiekun SU – p. Jolanta Bukowska