Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lińsku

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020:

Wychowawcy klas:

kl. "0" - Anna Karnowska

kl. I - Gabriela Kozłowska

kl. II - Małgorzata Nowak

kl. III - Renata Treider

kl. IV - Magdalena Wutkowska

kl. V - Leszek Tryc

kl. VI - Celina Schiller

kl. VII - Dorota Kołtonowska

kl. VIII - Jolanta Bukowska

Bethke Barbara – nauczyciel geografii w kl. V - VIII
Bukowska Jolanta – nauczyciel j. polskiego w kl. IV - VIII
Gatz Ludwika - nauczyciel religii w kl. 0 - IV,  WDŻwR kl. VI - VIII
Gradowski Piotr – nauczyciel w – f w kl. VII i VIII (chłopcy)
Karnowska Anna – nauczyciel edukacji przedszkolnej, szkolny logopeda
Kołtonowska Dorota – nauczyciel matematyki w kl. IV – VIII, techniki w kl. IV – VI
Kozłowska Gabriela – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ks. Kryża Mariusz - nauczyciel religii w kl. V- VIII

Linda Katarzyna - nauczyciel j. angielskiego w klasach 0 - III
Mazurkiewicz Maria – nauczyciel j. niemieckiego w kl. VII -VIII
Mechliński Roman – nauczyciel informatyki w kl. IV - VI
Nowak Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, opiekun biblioteki
Pawlewicz – Janicka Aneta – biologia w kl. V - VIII
Schiller Celina – nauczyciel w – f w kl. IV - VI, VII - VIII (dziewczęta) VIII, historii w kl. IV – VIII
Tryc Leszek – nauczyciel j. angielskiego w kl. IV – VIII
Warczak Tomasz – nauczyciel fizyki w kl. VII -  VIII

Wasielewska Dagmara  -  nauczyciel wspomagający w kl. I
Wryłka Barbara – nauczyciel WOS w kl. VIII, Doradztwo Zawodowe kl. VIII
Wutkowska Magdalena – nauczyciel chemii w kl. VII -  VIII, przyrody w kl. IV