Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lińsku

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023:

Wychowawcy klas:

kl. "0" - mgr Katarzyna Grzonka

kl. I - mgr Gabriela Kozłowska

kl. II - mgr Anna Karnowska

kl. III - mgr Renata Treider

kl. IV - mgr Dagmara Wasielewska

kl. V - mgr Celina Schiller

kl. VI - mgr inż. Magdalena Wutkowska

kl. VII - mgr Patrycja Dąbrowska

kl. VIII - mgr Leszek Tryc


mgr Patrycja Dąbrowska - geografia kl. V-VIII, edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Dobek - matematyka kl. IV-VIII 
mgr Angelika Ehlert - psycholog
mgr Joanna Gleńska  - religia w kl. 0 - VIII, j. niemiecki kl. VII-VIII
mgr Piotr Gradowski  –  wychowanie fizyczne w kl. VII i VIII (chłopcy), edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Grzonka - wychowanie przedszkolne, przyroda kl. IV
mgr Anna Karnowska - edukacja wczesnoszkolna, logopeda
mgr Kozłowska Gabriela – edukacja wczesnoszkolna 

mgr Agnieszka Masalon– pedagog szkolny
mgr Roman Mechliński –  informatyka kl. IV-VIII, technika
mgr Celina Schiller – wychowanie fizyczne
  w kl. IV - V i VI - VIII (dziewczęta) VIII, historia w kl. IV – VIII, bibliotekarz
mgr Karina Szramka –  j. angielski w kl. 0 - III
mgr Renata Treider –  edukacja wczesnoszkolna, muzyka w kl. IV - VII, plastyka w kl. IV - VII
mgr Leszek Tryc –  j. angielski w kl. IV – VIII
mgr Tomasz Warczak –  fizyka w kl. VII - VIII, wychowanie do życia w rodzinie kl. V i VI

mgr Dagmara Wasielewska  - nauczyciel wspomagający,  zajęcia rewalidacyjne, TUS
mgr Barbara Wryłka  –  WOS w kl. VIII, doradztwo zawodowe kl. VII 
mgr inż. Magdalena Wutkowska–  chemia w kl. VII - VIII, biologia w kl. V - VIII