Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lińsku

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021:

Wychowawcy klas:

kl. "0" - Patrycja Sumińska

kl. I - Renata Treider

kl. II - Gabriela Kozłowska

kl. III - Małgorzata Nowak

kl. IV - Magdalena Wutkowska

kl. V - Jolanta Bukowska

kl. VI - Leszek Tryc

kl. VII - Celina Schiller

kl. VIII - Dorota Kołtonowska

Bethke Barbara – nauczyciel geografii w kl. V - VIII
Bukowska Jolanta – nauczyciel j. polskiego w kl. IV - VIII 

Patrycja Dąbrowska – nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej w kl. III, edukacja dla bezpieczeństwa w kl. VIII
Gatz Ludwika - nauczyciel religii w kl. 0 - IV, WDŻwR kl. VI i VIII
Gradowski Piotr – nauczyciel w – fu w kl. VII i VIII (chłopcy)

Janicka Lucyna - logopeda 
Kołtonowska Dorota – nauczyciel matematyki w kl. IV – VIII, techniki w kl. IV – V
Kozłowska Gabriela – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II

ks. Kryża Mariusz - nauczyciel religii w kl. V- VIII

Masalon Agnieszka – pedagog szkolny

Mazurkiewicz Maria – nauczyciel j. niemieckiego w kl. VII i VIII
Mechliński Roman – nauczyciel informatyki w kl. IV – VIII, techniki w kl. VI
Nowak Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II i III,  opiekun biblioteki
Pawlewicz – Janicka Aneta – nauczyciel biologii  w kl. V - VIII
Schiller Celina – nauczyciel w – fu w kl. IV - VI, VII - VIII (dziewczęta) VIII, historii w kl. IV – VIII, opiekun biblioteki

Sumińska Patrycja – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Szramka Karina – nauczyciel j. angielskiego w kl. 0 - III

Treider Renata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. I, muzyki w kl. IV - VII
Tryc Leszek – nauczyciel j. angielskiego w kl. IV – VIII
Warczak Tomasz – nauczyciel fizyki w kl. VII - VIII

Wasielewska Dagmara  - nauczyciel wspomagający w kl. II, zajęć wyrównawczych w kl. I - III
Wryłka Barbara – nauczyciel WOS w kl. VIII, Doradztwo Zawodowe kl. VIII
Wutkowska Magdalena – nauczyciel chemii w kl. VII - VIII, przyrody w kl. IV