Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Pobierz aktualny plan lekcji w formacie xlsx

Lp Poniedziałek Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45w-f w-f j.pol. j. niem j.ang.
2 8.55 - 9.40 x x x x matem. j. pol. historia j.ang. j.niem.
3 9.55 - 10.40 x x x x j.pol. matem. j.ang. w-f w-f
4 10.50 - 11.35 x x x religia j.ang. muzyka biologia matem. j.pol.
5 11.55 - 12.40 x w-f w-f x religia historia technika biologia j.pol.
6 12.50 - 13.35 x religia religia w-f przyroda biologia religia j.pol. matem.
7 13.45 - 14.30 x
z.wyrównawcze z.wyrównawcze muzyka
wdżwr religia historia
Lp Wtorek Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45


j.ang. j.pol. plastyka matem. doradztwo zaw. wdżwr
2 8.55 - 9.40 j.ang. religia religia x w-f w-f j. pol. fizyka wos
3 9.55 - 10.40 x x j.ang x historia j.pol. j.ang. matem. fizyka
4 10.50 - 11.35 x j.ang. x w-f przyroda j.ang. religia j. pol. matem.
5 11.55 - 12.40 x e.infor. e.infor. x matem. religia w-f chemia j. pol.
6 12.50 - 13.35 x z. wyrównawcze
k. sportowe k.sportowe matem.
religia chemia
7 13.45 - 14.30 w-f

informatyka religia
Lp Środa Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45 x
x


plastyka matem. informatyka
2 8.55 - 9.340 x x x e. muzyczna matem. historia informatyka plastyka j.ang.
3 9.55 - 10.40 x x x x technika informatzka j.ang. w+f w-f
4 10.50 - 11.35 x e.muzyczna e.muzyczna x informatyka j. pol. w-f j.ang. religia
5 11.55 - 12.40 x w-f w-f x j.pol. j. ang. matem. historia chemia
6 12.50 - 13.35w-f w-f j.pol. chemia matem.
7 13.45 - 14.30


j. pol. historia
8 14.40 - 15.25
k. sportowe k. sportowe k. sportowe j.pol.
Lp Czwartek Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45
k. taneczne k. taneczne k. taneczne k. taneczne k. taneczne k. taneczne geografia j.pol.
2 8.55 - 9.40 x x x x historia geografia j.pol. matem. fizyka
3 9.55 - 10.40 x x x x j. pol. matem. geografia fizyka edb
4 10.50 - 11.35 x j.ang. x religia plastyka j. pol. matem. w-f w-f
5 11.55 - 12.40 religia x j. ang. x z.z wych. z.z wych. z.z wych. z.z wych z.z wych.
6 12.50 - 13.35 x e. plastyczna e.plastyczna j.ang. j.ang. religia w-f j. niem. matem.
7 13.45 - 14.30 w-fwdżwr z.wyrównawcze j.pol. j.niem.
Lp Piątek Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45 x


z.wyrównawcze z.wyrównawcze
muzyka geografia
2 8.55 - 9.40 x x x e.informatyczna w-f w-f muzyka geografia matem.
3 9.55 - 10.40 x x x w-f j.pol. technika historia j.ang. wos
4 10.50 - 11.35 x x x x religia j.pol. matem. w-f w-f
5 11.55 - 12.40 religia w-f w-f x j. ang. matem. j.pol. historia biologia
6 12.50 - 13.35matem. j. ang. w-f biologia j.pol.
7 13.45 - 14.30


j.pol. j. ang.