Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021

Pobierz aktualny plan lekcji w formacie xlsx

Lp Poniedziałek Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45
biol. j.pol. religia chem.
2 8.55 - 9.40 x w-f x x przyr. religia biol. j.pol. mat.
3 9.55 - 10.40 x e. info. e. plast. e. plast. w-f j. pol muz. biol. j.niem.
4 10.50 - 11.35 x x w-f w-f j.pol. hist. mat. j.niem. edb
5 11.55 - 12.40 x x x x mat. w-f w-f geog. j.pol.
6 12.50 - 13.35 x
z. wyr.  z. wyr. k. mat. IV-VI z.wyr.j.pol IV-VI z.wyr.j.pol. IV-VI j.ang. geog
7 13.45 - 14.30


muz. j.ang.
Lp Wtorek Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45

k.j.ang. k.j.ang. j.pol.
matem. dor. zaw. wdżwr
2 8.55 - 9.40 x j.ang. x x mat. plast. j. ang. j.pol. wos
3 9.55 - 10.40 rel. x x j.ang. j.ang. mat. j.pol. w-f w-f
4 10.50 - 11.35 x rel. j.ang. x w-f j.pol. plast. j.ang. matem.
5 11.55 - 12.40 x x x x rel. w-f w-f mat. j. pol.
6 12.50 - 13.35 w-f x muz. muz. tech. j.ang. rel. hist. infor.
7 13.45 - 14.30 x
k.sport. k.sport. k.sport.

infor. rel.
Lp Środa Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45 x


infor.

j.pol.
2 8.55 - 9.340 x e.muz. x x j.pol. infor. hist. mat. fiz.
3 9.55 - 10.40 x x x x mat. j.pol. infor. fiz. hist.
4 10.50 - 11.35 rel. x w-f w-f hist. tech. tech. chem. j.pol.
5 11.55 - 12.40 x w-f rel. rel. g.wych. g.wych. g.wych. g.wych. g.wych.
6 12.50 - 13.35w-f mat. j.pol. rel. j.ang.
7 13.45 - 14.30plast.
rel. w-f w-f
8 14.40 - 15.25

z.wyr.mat. z.wyr.j.pol. k.j.ang.
Lp Czwartek Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45
k. tan. k. tan. k. tan. k. tan. j.pol.
hist. biol.
2 8.55 - 9.40 x w-f x x j.pol. j.ang. mat. biol. fiz.
3 9.55 - 10.40 x x x x j. ang. hist. j.pol. fiz. mat.
4 10.50 - 11.35 x x x x rel. mat. j.ang. w-f w-f
5 11.55 - 12.40 x x rel. rel mat. w-f w-f j.ang. j.pol.
6 12.50 - 13.35 w-f rel. k.mat. k.mat. muz. rel. hist. mat. j.pol.
7 13.45 - 14.30 x z.wyr.

k.szach. k.szach. wdżwr j.pol. rel.
Lp Piątek Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
1 8.00 - 8.45 x
w-f w-f
geog.
plast. j.niem.
2 8.55 - 9.40 x j.ang. x x j.ang. mat. geog. j.niem. wos
3 9.55 - 10.40 x x j.ang. x w-f j.ang. mat. geog. chem.
4 10.50 - 11.35 x x x j.ang. j.pol. w-f w-f chem. mat.
5 11.55 - 12.40 j.ang. x e.info. e.info. przyr. j.pol. j.ang. w-f w-f
6 12.50 - 13.35
muz. j.pol. mat. j.ang.
7 13.45 - 14.30


j.pol. hist.