Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lińsku

Rada Rodziców:

  • przewodnicząca – p. Halina Marach
  • z-ca przewodniczącej – p. Magdalena Gaca
  • skarbnik – p. Mariola Belt
  • sekretarz – p. Ewa Kowalska

Komisja Rewizyjna:

  • p. Krystyna Rydzkowska
  • p. Danuta Jasińska
  • p. Monika Nakielska