Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lińsku

Rada Rodziców:

  • przewodnicząca – p. Magdalena Gaca
  • z-ca przewodniczącej – p. Daria Procek
  • skarbnik – p. Maria Strowicka
  • sekretarz – p. Ewa Kowalska

Komisja Rewizyjna:

  • p. Agnieszka Piekarska
  • p. Aleksandra Piotrowska
  • p. Ewelina Łytkowska