Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  • 1 września 2020r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  • 23  – 31 grudnia 2020r. – zimowa przerwa świąteczna
  • 15 -  28 lutego 2021r. – ferie zimowe
  • 1 – 6 kwietnia 2021r. – wiosenna przerwa świąteczna
  • 25 - 27 maja 2021r.  - egzamin ósmoklasisty
  • 25 czerwca 2021r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. - ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów:

- 4 i 5 stycznia 2021r. (poniedziałek i wtorek)

- 25 - 27 maja 2021r. - egzamin ósmoklasisty

- 4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele)