Wyjazd do OKSiR w Świeciu

Opublikowano dnia 01-06-2019 01:18


Dnia 30 maja 2019r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami udali się do OKSiR w Świeciu na dwa musicale profilaktyczne w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego we Wrocławiu.  Młodsi uczniowie z klas 0 – IV obejrzeli i wysłuchali musical pt. „Co w trawie piszczy, czyli w grupie siła”. Natomiast grupa starszych uczniów z klas V – VIII obejrzała i wysłuchała musical pt. „Mikołajek – zderzenie dwóch światów”.
Twórcy musicalu adresowanego do uczniów klas młodszych, ukazując życie małych, może czasami dziwnie wyglądających stworzeń uświadomili widzom fakt, iż inny wygląd nie jest wadą. Natomiast musical adresowany do uczniów klas starszych ukazał smutne życie uczestników wirtualnego świata, których omija najwspanialszy okres jakim jest dzieciństwo. Ponadto opowiadał na czym polega budowanie przyjaźni. Oba musicale skłaniały widzów do refleksji.