World Multiplication Table Day

Opublikowano dnia 17-11-2023 12:50


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia!

Z tej okazji na głównym holu powstała tematyczna gazetka. Podczas zajęć matematyki uczniowie grali w gry planszowe oraz rozkodowywali tabliczki szczęścia, w których każdemu wynikowi działania była przypisana litera alfabetu. Zadaniem uczniów było obliczenie wyników działań, a następnie odszyfrowanie hasła - przepowiedni.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji.