Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Opublikowano dnia 21-06-2024 09:45


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 za nami.

Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło wręczenie świadectw i nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców, uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i wykazywali się wzorowym zachowaniem. Wręczenia dokonała pani dyrektor w towarzystwie wychowawców poszczególnych klas.

Każdego roku pani dyrektor wręcza także statuetki dla Ucznia i Absolwenta Roku. W roku szkolnym 2023/2024 na takie wyróżnienie zasłużyli: Tymoteusz Dąbrowski - Uczeń Roku oraz Filip Kowalski - Absolwent Roku.

W tak wyjątkowym dniu docenieni zostali także rodzice wzorowych uczniów - otrzymali listy gratulacyjne.

Frekwencja także nie uszła naszej uwadze. Aż 7 uczniów może poszczycić się wzorową obecnością (zazdrościmy im zdrowia)😜.

Życzymy szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.