Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny

Opublikowano dnia 24-04-2023 14:05


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom (OTWP) w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru. Reprezentacja uczniów naszej szkoły wzięła udział najpierw w eliminacjach szkolnych, a następnie w etapie gminnym turnieju. Turniej rozpoczął z ramienia PSP w Tucholi pan kpt. mgr Grzegorz Polok (przewodniczący) witając wszystkich uczestników w obecności p. wójta Daniela Kożucha. Pozostała część komisji, to: Sekretarz - Katarzyna Daszkiewicz Członek - Zygmunt Andrearczyk. Pierwszą część turnieju uczestnicy rozwiązywali pisemnie. Najlepsi przeszli do etapu ustnego, w którym wyłoniono po jednym uczestniku z każdej kategorii wiekowej do etapu powiatowego. Najlepszy wynik z naszej szkoły uzyskała Kornelia Blas, która zdobyła trzecie miejsce. Gratulujemy!

Szkołę reprezentowali: Klara i Kornelia Blas, Katarzyna Kożuch, Nikolas Piekarski i Jakub Piotrowski pod opieką pana Romana Mechlińskiego.