Szkole pomagamy i świat oczyszczamy

Opublikowano dnia 28-10-2021 22:00


Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci!

W październiku nasza szkoła wzięła udział w projekcie "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Głównym celem akcji jest podnoszenie wśród uczniów świadomości ekologicznej poprzez zbieranie elektroodpadów. Do akcji przyłączyli się przede wszystkim rodzice naszych wychowanków, którzy takim postępowaniem dają dobry przykład młodemu pokoleniu. Za zebrany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny szkoła otrzymała bon, który został wykorzystany na zakup chusty animacyjnej lubianej przez dzieci. Oprócz chusty zostały zakupione woreczki gimnastyczne.

W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy za aktywny udział w akcji oczyszczania świata.