Spotkanie ze strażakiem ratownikiem

Opublikowano dnia 24-04-2024 14:00


Wprowadzenie dzieci w podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych może być kluczowym elementem ich bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych wokół nich.

Klasa czwarta pod czujnym okiem pana Romana zdobywa wiedzę na temat zasad ruchu drogowego oraz budowy roweru i niedługo przystąpi do egzaminu na kartę rowerową. W związku z tym zorganizowano spotkanie z panem Maciejem Piotrowskim, który na co dzień działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lińsku. Nasz gość przekazał uczniom bardzo dużo wiedzy i co najważniejsze pozwolił praktycznie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nauka pierwszej pomocy przez dzieci może znacząco zwiększyć świadomość zdrowotną społeczeństwa i zmniejszyć liczbę przypadków urazów lub zgonów. Jednak kluczowe jest zapewnienie, aby nauka ta była przeprowadzana w sposób odpowiedni dla wieku i poziomu dojrzałości dziecka, a także regularne odświeżanie umiejętności.