Spotkanie z policjantem dla klasy V, VII i VIII

Opublikowano dnia 12-10-2021 22:00


Dnia 12 października 2021r. uczniowie klas V oraz VII i VIII mieli spotkanie z młodszym aspirantem Marcinem Gornowiczem z Posterunku Policji w Śliwicach. Profilaktyczne spotkanie z panem policjantem miało na celu uświadomienie uczniom, że nawet niewinne zabawy mogą skończyć się tragicznie dla drugiej osoby. Przybliżył takie pojęcia jak bullying , czyli tyranizowanie, zastraszanie bądź napastowanie jakiejś osoby czy stalking – nękanie np. w celu ośmieszenia, oraz inne czyny karalne jak wymuszanie lub demoralizacja nieletnich np. palenie papierosów, picie alkoholu. W starszych klasach poruszył również problem brania lub posiadania dopalaczy i narkotyków. Przedstawił tok postępowania wobec osób nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali pana policjanta. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego naszej szkoły.