Spotkanie z policjantem dla klas starszych

Opublikowano dnia 23-06-2022 10:00


Dnia 15 czerwca 2022r. w czasie zajęć wychowawczych obyło się spotkanie z panem policjantem Marcinem Gornowiczem. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w czasie wakacji, zachowanie nad wodą, na drogach i na terenie gospodarstwa rolnego. Oprócz tego policjant przypomniał czym są bullying, stalking, wymuszanie i demoralizacja nieletnich np. palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie dopalaczy i narkotyków. Jeszcze raz uświadomił uczniom, że wyżej wymienione sytuacje są czynami karalnymi. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali pana policjanta, zadawali pytania. Zajęcia z przedstawicielem Policji są działaniami realizowanymi w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego naszej szkoły.