Przede wszystkim profilaktyka

Opublikowano dnia 07-05-2024 15:30


7 maja uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych zorganizowanych w dwóch blokach. Pierwszy dla klas starszych nt. substancji psychoaktywnych, drugi dla młodszych nt. uzależnienia od Internetu i urządzeń cyfrowych.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest poważnym problemem zdrowotnym, który dotyka zarówno jednostek, jak i społeczeństwa jako całości. Substancje takie jak alkohol, nikotyna, narkotyki czy leki mogą prowadzić do fizycznego i psychicznego uzależnienia, prowadząc do szeregu negatywnych konsekwencji.

Fizyczne uzależnienie może objawiać się przez rozwinięcie tolerancji na substancję, co wymaga jej coraz większych ilości, aby osiągnąć ten sam efekt. Ponadto, przerwanie używania substancji może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia, które mogą być bardzo nieprzyjemne lub nawet niebezpieczne dla zdrowia.

Uzależnienie psychiczne z kolei manifestuje się poprzez silną chęć lub przymus sięgnięcia po substancję, pomimo świadomości negatywnych konsekwencji związanych z jej użyciem. Osoby uzależnione często poświęcają wiele czasu i energii na zdobywanie i spożywanie substancji, co może prowadzić do problemów z funkcjonowaniem w życiu codziennym, w pracy, w relacjach interpersonalnych oraz zdrowiu psychicznym i fizycznym.

Dlatego też ważne jest promowanie świadomości na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, edukacja na temat zdrowego stylu życia, a także wsparcie dla osób borykających się z uzależnieniem poprzez dostęp do profesjonalnej pomocy terapeutycznej i programów leczenia. Wczesna interwencja i profilaktyka są kluczowe dla zmniejszenia rozpowszechnienia uzależnień i minimalizowania ich negatywnych skutków dla jednostek i społeczeństwa.

Uzależnienie od Internetu natomiast może mieć negatywne konsekwencje dla funkcjonowania jednostki w życiu codziennym, w pracy i w relacjach interpersonalnych. Dlatego i tu ważne jest promowanie umiejętności zdrowego korzystania z sieci, świadomość nadmiernego czasu spędzanego online oraz dostępność wsparcia psychologicznego dla osób, które zmagają się z uzależnieniem od internetu.

Pomoc terapeutyczna, wsparcie społeczne i nauka zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami i stresem mogą być kluczowe dla przezwyciężenia tego rodzaju uzależnienia.