Podziękowanie

Opublikowano dnia 27-02-2023 07:50


,, Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do I edycji charytatywnej ,,Dzieci Dzieciom" i zorganizowanie zbiórki na potrzeby Pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Otrzymane środki przeznaczyliśmy na zakup specjalistycznych wag medycznych oraz upominków dla pacjentów szpitala.

Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, a Państwa podopiecznym wielu sukcesów w dalszej nauce".

Z wyrazami szacunku

dr n. o zdr. Anna Wojnar

Prezes Zarządu Fundacji