Ogólnopolski strażacki konkurs plastyczny

Opublikowano dnia 16-11-2021 22:00


Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ogłosił kolejną edycję Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Celem konkursu jest m.in. zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych. Prace konkursowe mogły być wykonane dowolną techniką i miały przedstawiać wyobrażenia autorów dotyczące udziału straży pożarnych w działalności kulturalnej, historycznej, wychowawczej czy też prewencyjnej. Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w konkursie. Oto efekt pracy najmłodszych wychowanków.