Ogólnopolski Konkurs ,,Rodzina. Mając siebie - mamy tak wiele"

Opublikowano dnia 08-11-2022 07:30

„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim.” Michael J. Fox

W czerwcu ubiegłego roku szkolnego nasza uczennica Magdalena Różycka (obecnie klasa V) wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Poświęconym Rodzinie „Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele”. Organizatorem konkursu był Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, a Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Komisja konkursowa sprawdziła 1358 prac, które oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV-VI, klasy VII-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Magda napisała bardzo piękną, wzruszającą i osobistą pracę. Niestety nie znalazła się wśród osób nagrodzonych. Ale i tak jesteśmy dumni, że jako uczennica czwartej klasy wzięła udział w tak dużym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że następne próby przyniosą lepsze efekty.

Gratulujemy Magdzie odwagi i życzymy sukcesów.