Mistrz cichego czytania...

Opublikowano dnia 27-01-2023 14:00


,,A kiedy człowiek uwielbia czytać, otwiera się przed nim cały świat." Regina Brett

Podstawowym celem czytania, według mgr Edyty Jamioł, jest rozumienie tekstu. Tylko te informacje, które uczeń dobrze rozumie, potrafi właściwie wykorzystać. Jeśli dziecko nie rozumie czytanego tekstu rezygnuje z uczenia się lub uczy się na pamięć. Dobre opanowanie tej umiejętności otwiera perspektywę systematycznego i skutecznego uczenia się, pokonywania trudności w procesie uczenia się i pogłębianie wiedzy. Istotę rozumienia czytanego tekstu stanowi uchwycenie jego sensu. W pełni się z tym zgadzamy, dlatego przez cały pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole odbywał się cykliczny konkurs cichego czytania ze zrozumieniem pt. ,,Mistrz cichego czytania ze zrozumieniem". Był on skierowany do uczniów klas II i III a jego celem było rozwijanie umiejętności właściwego rozumienia czytanego tekstu. Uczniowie tych klas raz w miesiącu czytali tekst literacki i odpowiadali na pytania z nim związane. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z największą liczbą poprawnych odpowiedzi, udzielonych w teście.

Tytuł ,,Mistrza cichego czytania ze zrozumieniem" otrzymali:

Marcelina Babińska - klasa II

Julian Metza - klasa II

Tymoteusz Dąbrowski - klasa III

Zwycięzcom ratulujemy :)

Katarzyna Grzonka, Celina Schiller