Matematyczne eksperymenty

Opublikowano dnia 28-04-2022 20:00


W ramach zajęć kółka matematycznego uczniowie klasy 2 i 3 uczą się matematyki poprzez działanie . Rozwiązują również typowe zadania pozwalające doskonalić rachunek pamięciowy, ale przede wszystkim rozwijają wyobraźnię matematyczną poprzez działanie. Uczniowie poszukujący dodatkowej aktywności matematycznej na zajęciach kółka matematycznego grają w gry, biorą udział w zabawach oraz eksperymentach matematycznych. Wszystkie powyższe działania wpierają kompetencje matematyczne naszych uczniów. W trakcie zajęć kółka matematycznego stawiane uczniom problemy i pytania inspirują do poszukiwań, powstawania nowych procesów myślowych. Wspólne poszukiwanie rozwiązań staje się skuteczną metodą uczenia się oraz przyjemną formą spędzania wolnego czasu.