Jesteś tutaj

Wspierajmy się!

Dnia 12 lutego 2019r. gościł w naszej szkole Sławek Pyrko – profilaktyk, terapeuta uzależnień, muzyk zapraszany do współpracy z wieloma wykonawcami, uczestnik wielu festiwali, na których prowadził panele dyskusyjne dotyczące problemów młodzieży, wykonawca spotkań - Giżyckie Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej, Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, inicjator wielu akcji prospołecznych, współpracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej PROGRES w Białymstoku, wolontariusz współpracujący z Białostockim Zakładem Poprawczym przy resocjalizacji osadzonych, wspierający działaniami profilaktycznymi fundacje NOWE ŻYCIE z Sopotu i WSPIERAJMY SIĘ ze Szczecina. Pasjonat bluesa i fotografii. Związany z profilaktyką uzależnień od roku 2009. Spotkał się z uczniami klas V-VIII z naszej placówki oraz uczniami klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach.
Zaprezentował program w formie monologu przeplatanego własnymi utworami muzycznymi. Przekazał wiedzę na temat substancji i mechanizmów uzależniających, oraz opisał sytuacje, z którymi zetknął się w życiu, a dotyczyły problemu narkomanii lub alkoholizmu. Próbował zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z braku prawidłowej komunikacji, wulgaryzmów, przemocy, cyberprzemocy oraz manipulacji medialnych.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer